Спеціалізована вчена рада Д 64.051.33

У 2019 році Наказом Міністерства освіти і науки України № 1428 від 15.11.2019 року створено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.33 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 14.01.03 – хірургія, 14.01.02 – внутрішні хвороби та 14.03.08 – імунологія та алергологія (медичні науки).

Створення спеціалізованої вченої ради на медичному факультеті продиктовано необхідністю розширення підготовки фахівців вищої кваліфікації в зв’язку з подальшим поглибленням наукових досліджень, відкриттям нових клінічних баз, ліцензуванням навчання в аспірантурі на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» за спеціалізаціями «Хірургія», «Патологічна анатомія», «Внутрішня медицина», «Імунологія та алергологія», «Кардіологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Травматологія та ортопедія», а також у зв’язку зі збільшенням кількості здобувачів вищої освіти та підвищенням наукового рівня науково-педагогічних працівників.

У процесі підготовки наукових кадрів найвищого рівня працівники медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна тісно пов’язують свою роботу з науково-дослідними інститутами та іншими закладами вищої освіти медичного профілю м. Харкова, Харківським науково-практичним медичним товариством та практичними закладами охорони здоров’я.