Студентам

Розклад занять

Навчально-методине забезпечення навчальних дисциплін:

Кафедра внутрішньої медицини

Кафедра хірургічних хвороб

Кафедра нормальної анатомії та фізіології людини

Кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології

Кафедра гігієни та соціальної медицини

Кафедра загальної та клінічної патології

Кафедра загальної практики – сімейної медицини

Кафедра педіатрії

Кафедра акушерства та гінекології

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини

⇨ Кафедра кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

⇨ Кафедра стоматології

Робочі програми навчальних дисциплін:

ПРОЄКТ освітньо-професійної програми "Медицина"для другого (магістерського) рівня вищої освіти