Аспірантура

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі за спеціальністю 222 Медицина (Галузь знань:22 Охорона здоров´я) згідно з наказом МОН України№771 від 04.07.2016 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» (ідентифікаційний код 02071205).

Організацію освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в університеті здійснює відділ аспірантури та докторантури.