Фахові періодичні видання медичного факультету

"Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна", серія «Медицина» (до 2000 року – «School of Fundamental Medicine Journal»), видається з 1992 року.

ISSN: 2313-6693 (Print),

2313-2396 (Online).

Сайт: https://ukrmedsci.com/index.php/visnyk/editorial-board

E-mail: journal.medicine@karazin.ua

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Медицина» включено до переліку наукових фахових видань України (спеціальність – 222 МЕДИЦИНА) з присвоєнням категорії «Б» (згідно Наказу МОН № 886 від 02.07.2020).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 р.

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Видавець: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Тематика: вісник містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Журнал містить розділи: Організація охорони здоров’я; Фундаментальні дослідження; Клінічні дослідження; Огляди; Клінічна практика; Лекції; Медичне право; Екологія та здоров’я; Філософія медицини.

Адреса редакційної колегії: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, тел./факс (057) 702-04-55; тел. 707-54-50.

Журнал забезпечує вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих і повних текстів статей на наступних веб-ресурсах:

Наукова періодика Каразінського університету, Бібліотека імені В.І. Вернадського, CiteFactor, Google Академія, WorldCat, Cosmos Impact Factor, General Impact Factor, Directory of Open Access Journals, Open Academic Journals Index, Issuu, ResearchBib, ULRICHS,The National Center for Biotechnology Information (CША), Репозиторій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Crossref


Міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія»

Міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» засновано в 2014 році. Видається англійською, українською мовами.

Сайт: https://ukrmedsci.com/index.php/pnmp

E-mail: kokpenny54@gmail.com

ISSN 2411-166X (Online)

ISSN 2312-5675 (Print)

Тематика журналу містить оглядові статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті дискусійного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з клінічної практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання неврології, психіатрії та медичної психології та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам неврології, психіатрії, наркології та медичної психології.

Журнал виходить з періодичністю 2-4 рази на рік.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України: у галузі медичних наук категорія Б (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020) зі спеціальностей: 222 Медицина «Неврологія», «Психіатрія, наркологія»; 225 «Медична психологія»; у галузі психологічних наук (Наказ МОН України № 627 від 14.05.2020) зі спеціальності: 053 Психологія «Медична психологія».

Розділи журналу: Психіатрія, наркологія; Неврологія; Медична психологія.

Журнал індексується та/або реферується у таких міжнародних наукометричних, повнотекстових та реферативних базах даних, як DOAJ, Google Scolar, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Crossref,Harvard Library, ResearchBib та інших.

Адреса редакції: 61022 Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 609a (кафедра неврології, психіатрії, наркологіїта медичної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). Телефон: +38 (057) 738-40-83


Електроний журнал "Каразінський імунологічний журнал" (Актуальні проблеми сучасної медицини) засновано в 2017 році. Видається українською та англійською мовами.

ISSN 2617-409Х.

Сайт: https://ukrmedsci.com/index.php/immun

E-mail: apmm.meddep@karazin.ua

Періодичність виходу: 2 рази на рік

"Каразінський імунологічний журнал" (Актуальні проблеми сучасної медицини) включено до переліку наукових фахових видань України (за спеціальностями222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я) з присвоєнням категорії «Б» (згідно Наказу МОН №1471 від 26.11.2020).

Редакція наукового журналу пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам опублікувати свої статті в нашому виданні.

«Актуальні проблеми сучасної медицини» є ефективним центром наукової інтеграції, в якому публікуються фундаментальні дослідження в області нових медичних технологій і науково-практичної медицини, пропагувати і поширювати передові вітчизняні та зарубіжні наукові медичні знання.

Журнал містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини. Дані матеріали підтримують принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видавець: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих і повних текстів статей на наступних веб-ресурсах:

Google Scholar, DOAJ, Бібліотека імені В.І. Вернадського, Наукова періодика Каразінського університету, Index Copernicus (IC), ResearchBib, Issuu, Crossref