Постійні комісії медичного факультету


На медичному факультеті організовано роботу постійних комісій, що забезпечують високий рівень науково-дослідних робіт, дисертаційних та клінічних досліджень, а також сприяють дотриманню міжнародних норм та стандартів наукового пошуку. На цей час на медичному факультеті на постійній основі діють такі комісії:


Комісія з етики та біоетики надає консультативну допомогу та проводить контроль дотримання етичних та морально-правових принципів проведення науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів.

Положення про комісію


Комісія з перевірки первинної документації – проводить контроль наявності, якості та достовірності первинного матеріалу дисертаційних робіт та організує удосконалення процедури експертизи науково-дослідних робіт.

Положення про комісію