Методична комісія медичного факультету

Методична комісія є дорадчим органом медичного факультету. У своїй діяльності методична комісія керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, нормативними та розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом та Положенням про організацію освітнього процесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, наказами та розпорядженнями ректора університету, а також Положенням про методичну комісію факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.