Презентація клінічного випадку пацієнта з недиференційованим утворенням правого передсердя