Міжвузівський науково-практичний семінар «Актуальні питання діагностики та лікування хвороб органів дихання»