Міжвузівський науково-практичний семінар «COVID-19. Клінічні та лабораторні аспекти»