Третій з’їзд істориків медицини з міжнародною участю