XV міжнародна конференція студентів, молодих вчених і спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини»