Звітно-виборна конференція Профспілкової організації студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету