ХІV Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини»