IX англомовна студентська науково-практична конференція «Збереження здоров’я молоді – збереження нації»