Ніколенко Євгеній Якович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Наукові інтереси: доказова медицина в галузі клініко-епідеміологічних проспективних досліджень, інтегрована первинна профілактика основних хронічних захворювань на рівні первинної медико-санітарної ланки, системи моніторингу факторів ризику, розлади метаболізму сполучної тканини – генетичні, патофізіологічні механізми, хронізація професійної патології

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-70, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: e.nikolenko@karazin.ua

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Телефон: +38 (057) 707 53 78

Дисципліни: загальна практика – сімейна медицина, професійні хвороби, фізична реабілітація та спортивна медицина

Додаткова інформація: кількість публікацій – 333; кількість патентів України – 24; кількість монографій та навчальних посібників – 54; офіційний опонент 82 дисертацій на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук, офіційний опонент 22 дисертацій на здобуття вченого ступеню доктора медичних наук; член дисертаційної ради Д 6405108 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразина; член дисертаційної ради у Харківському національному медичному університеті Д 64.600.01 (2003-2011 рр.), організатор 27 міжнародних науково-практичних конференцій