Новини

12 жовтня 2016 року

Викладачі медичного факультету – учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології»

Викладачі медичного факультету – учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології»

Завідувач кафедри загальної та клінічної патології, доктор медичних наук, професор Проценко Олена Сергіївна та кандидат медичних наук, доцент тієї ж кафедри Ремньова Наталія Олексіївна взяли участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», присвяченій 100-річчю Дніпропетровської (Катеринославської) школи морфологів, яка проходила 5-7 жовтня 2016 року в м. Дніпро, Україна.

На основі доповіді надруковано статтю за авторством співробітників кафедри (Проценко О. С., Падалко В. І., Ремньової Н. А., Кириченко М. І. «Гістолог М. К. Кульчицький: наукова та суспільно-політична діяльність (до 160-річчя з дня народження)). У статті наведено біографічні дані професора Н. К. Кульчицького, дані щодо його наукового та практичного внеску в розвиток гістологічних досліджень в Харківському імператорському університеті та Лондонському університетському коледжі, а також відомості щодо соціально-політичної діяльності, в тому числі і на посту міністра освіти Російської імперії.