Завідувач кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Керує кафедрою хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії кандидат медичних наук, доцент Олександр Миколайович Кудревич.

Закінчив лікувальний факультет Харківського державного медичного університету в 1998 році. У грудні 2006 року успішно захистив кандидатську дисертацію за темою: «Хірургічна тактика та лікування хворих з місцево-розповсюдженими тимомами», після чого отримав науковий ступінь кандидата медичних наук за фахом «Хірургія».

З 2012 року працює на посаді доцента кафедри хірургічних хвороб оперативної хірургії та топографічної анатомії на медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З 2016 року – завідувач кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Член Харківського науково-медичного товариства, секції «Хірургія». Лікувальною та науково-дослідною роботою займається на базі ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України». Має загальний стаж роботи близько 30 років.

Співавтор 50 наукових публікацій, із яких 1 монографія, 3 підручника, 2 патенти України на винахід, низка методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів.

О. М. Кудревич проводить активну педагогічну діяльність, передаючи свій досвід та знання студентам медичного факультету. О. М. Кудревич читає лекції по хірургії для студентів 5-6 курсів та проводить практичні та семінарські заняття по даній дисципліні, проводить клінічні розбори пацієнтів разом зі співробітниками кафедри та студентами.

Сферою наукових та професійних інтересів О. М. Кудревича на сучасному етапі його діяльності є галузь патології гепатопанкреатобіліарної зони і шлунково-кишкового тракту, а також вилочкової залози.