Забезпечення кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам. Лекційні заняття проводяться у 24 лекційних аудиторіях, що обладнані мультимедійними системами та комп’ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять кафедра має 16 навчальних аудиторій, що обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами та демонстраційними матеріалами.

На всіх дисциплінах кафедри передбачена самостійна робота студентів на клінічних базах. Окрім питань, передбачених програмою, студентам пропонуються завдання самостійно опрацювати нові наукові періодичні видання з подальшим оформленням матеріалу у вигляді мультимедійної демонстрації. Під час самостійної роботи викладачі кафедри надають студентам консультації та рекомендації щодо оформлення роботи. На кафедрі увесь лекційний матеріал викладається із залученням мультимедійної техніки та іншої сучасної допоміжної техніки. В учбовому процесі передбачені такі активні форми навчання, як стислі реферативні доповіді по найбільш актуальним темам, новим класифікаціям, методикам дослідження та рекомендаціям по лікуванню захворювань, проведення практичних навичок індивідуально з кожним студентом на практичних заняттях.