Наукова робота кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Наукова робота кафедри є невід’ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри завдяки своїм науковим дослідженням є визнаними науковими фахівцями у своїх галузях не тільки в Україні, але й за її межами.

Основним напрямом наукових досліджень кафедри є проблема колоректального раку, тонко- і товстокишкові свищі і стриктури стравоходу, проблеми лікування шлунково-кишкових кровотеч, радіоізотопні методи діагностики і лікування, ендоваскулярні методи лікування метастазів, проблеми невідкладної хірургії і переливання крові, лікуванню ран, пересадки органів і тканин, лікуванню виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки і та інше.

З моменту заснування кафедри співробітники захистили 5 кандидатських дисертацій. На теперішній час на кафедрі заплановано та виконуються 5 кандидатських дисертацій.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображені у опублікованих 350 статтях у вітчизняних фахових виданнях, 150 статтях у інших виданнях. Інноваційні підходи у наукових дослідженнях підтверджуються 50 патентами та авторськими свідоцтвами.

З докладами по результатам власних наукових досліджень співробітники кафедри прийняли участь у 150 конференціях, з’їздах, симпозіумах, форумах тощо, в тому числі у 120 – міжнародних.

Наукові контакти кафедри встановлені з ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О. І. Мєщанінова», Харківською міською отоларингологічною клінічною лікарнею № 30, ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці»,з якими підписані договори про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведення спільних науково-дослідних робіт.

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, що є структурними підрозділами Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками кафедри приймають активну участь у клінічних розборах та консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах та наукових дослідженнях.

За ініціативою студентів-науковців студентського наукового гуртка кафедри організовано та проведено 5 науково-практичних конференцій, в тому числі 5 – міжнародних, в ході яких студентами висвітлювались результати власних наукових досліджень.