Кадровий склад кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кадровий склад кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії включає 4 докторів медичних наук, професорів; 2 докторів медичних наук, доцентів; 25 кандидатів медичних наук, доцентів; 3 кандидатів медичних наук, асистентів; 39 асистентів без наукового ступеню; 15 старших лаборантів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 40%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, - 60%.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та потужним потенціалом педагогічного складу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 8 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівню колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення тощо, у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню у навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій та дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Кудревич Олександр Миколайович

Арора Сукеш Кумар

Близнюк Василь Васильович

Веклич Віктор Миколайович

Гільов Борис Вікторович

Гогія Мадона Отарівна

Грищенко Альона Вікторівна

Скрипка Катерина Ігорівна

Гусейнов Заур Фархад огли

Ішкова Інеса Олексіївна

Косов Євген Васильович

Косова Алла Олександрівна

Матвєєнко Марія Сергіївна

Новіков Євген Анатолійович

Рожкова Олена Юріївна

Рябов Олег Валентинович

Сафронов Данило Вікторович

Переяслова Любов Володимирівна

Ярмак Євген Іванович