Історія кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна була заснована 1 лютого 2012 року з метою посилення фахової підготовки спеціалістів за спеціальністю «Лікувальна справа» та оптимального використання потенціалу медичного факультету, як базовий учбовий підрозділ з хірургії для іноземних студентів.

Кафедру очолював з моменту заснування до 2016 року Ігор Вікторович Белозьоров, доктор медичних наук, професор, заступник головного лікаря з медичної роботи ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України». З 2016 року до теперішнього часу очолює кафедру кандидат медичних наук, доцент Олександр Миколайович Кудревич.

У 2015 році на кафедрі була відкрита офтальмологічна лабораторія, яка оснащена сучасним обладнанням. На кожному занятті з офтальмології студенти засвоюють професійно-орієнтовані практичні навики, необхідні для обстеження пацієнта з захворюваннями очей.

Співробітники кафедри приймають участь у фахових міжнародних та міжрегіональних конференціях, симпозіумах, конгресах, з’їздах, що проводяться в Україні, країнах СНД і за кордоном.

Колектив кафедри продовжує активну і плідну діяльність, спрямовану на вдосконалення та оптимізацію навчального процесу, підготовку молодих фахівців, розвиток вітчизняної хірургії, розробку та впровадження наукових досягнень у практику охорони здоров’я. Сьогоднішній згуртований колектив кафедри представлений як досвідченими викладачами, так і талановитою молоддю – з оптимізмом дивиться у майбутнє, сповнений творчих планів і готовий виконати складні завдання в освітній та науковій галузях.