Яблучанський Микола Іванович

Доктор медичних наук, професор, засновник кафедри внутрішньої медицини

Наукові інтереси: філософія медицини, здоров’я та хвороба, оптимальне ведення соматичного хворого, хронобіологія та хрономедицина, варіабельність серцевого ритму, біологічний зворотній зв'язок, математичне моделювання в медицині, терапевтичне ведення пацієнтів з протезуванням аритмій, артеріальна гіпертензія, аритмії серця, серцева недостатність

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра внутрішньої медицини, кімната 1, провулок Балакірєва, 5, м. Харків, Україна, 61103

Електрона пошта: m.yabluchansky@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 349-43-44

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль Research Gatе

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: пропедевтика внутрішньої медицини; внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія); внутрішня медицина з військовою терапією; внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією