Голубнича Галина Ігорівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

Наукові інтереси: гігієна дітей та підлітків, гігієна та професійна патологія, громадське здоров’я

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-43, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: halyna.holybnucha@karazin.ua

Телефон: +38 (093) 240-84-05

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: Гігієна та екологія; Соціальна медицина, організація охорони здоров’я

Додаткова інформація:

У 2008 р. закінчила 4 медичний факультет Харківського національного медичного університету та здобула кваліфікацію лікар.

У 2021 р. захистила дисертацію за темою «Гігієнічна оцінка впровадження системи освіти академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку» та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2011 р. по теперішній час працює асистентом кафедри гігієни та соціальної медицини у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Постійно підвищує свій професійний рівень: на базі ХМАПО – «Надання медичної допомоги школярам в умовах сімейної медицини», на базі Центру післядипломної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна – «Українська мова в професійному спрямуванні»; закінчила магістратуру за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та отримала професійну кваліфікацію менеджер (управитель) з адміністративної діяльності. Має сертифікат В2 зі знання англійської мови.

Здійснювала керівництво науковою роботою студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт та міжнародних науково-практичних конференціях. Пройшла у 2021 р. курси стажування у Люблінському медичному університеті за програмою «New and innovative teaching methods in medicine». Була організатором і учасником багатьох науково-практичних конференцій, міжнародних конгресів, семінарів та майстер-класів.

За період наукової діяльності опублікувала 84 друкованих роботи, у тому числі у фахових виданнях, у журналах, що індексуються у наукометричній базі Scopus. Співавтор методичних видань для здобувачів вищої медичної освіти українською та англійською мовами.

У 2013 р. отримала Подяку від Харківської обласної державної адміністрації за розвиток науки в регіоні та грамоту Національної академії медичних наук України, як перспективний молодий вчений. Входила до складу керівної групи громадської організації молодих вчених м. Харкова за фахом «Медицина». Отримувала стипендію Кабінету Міністрів України, як перспективний молодий вчений з 2014 по 2016 роки. З 2018 року - член редакційної колегії журналу Actual Problem Modern Medicine, в якості технічного редактора.

Є членом громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я».