ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»